Phát triển Chính phủ số: Sứ mệnh dẫn dắt chuyển đổi số quốc gia

Lắp đặt thiết bị triển khai mạng 5G. Ảnh: V.T
Lắp đặt thiết bị triển khai mạng 5G. Ảnh: V.T
Lắp đặt thiết bị triển khai mạng 5G. Ảnh: V.T
Lên top