Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Phần mềm độc hại ẩn trên Google Play được tải xuống hơn 50.000 lần

Phần mềm độc hại ẩn núp trong một game trên chợ ứng dụng google Play.
Phần mềm độc hại ẩn núp trong một game trên chợ ứng dụng google Play.