Phải một tháng nữa, cáp quang biển quốc tế AAG mới được sửa xong

Phải hơn một tháng nữa, sự cố gặp phải với cáp quang AAG mới khắc phục xong.
Phải hơn một tháng nữa, sự cố gặp phải với cáp quang AAG mới khắc phục xong.
Phải hơn một tháng nữa, sự cố gặp phải với cáp quang AAG mới khắc phục xong.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top