Ốp lưng trên 100 triệu đồng của Louis Vuitton dành cho iPhone 7 có gì đặc biệt?