Ông chủ Facebook lần thứ hai đến Việt Nam

Với chiếc áo phông quen thuộc, Mark Zuckerberg cưỡi trâu dẫn đầu cả nhóm.
Với chiếc áo phông quen thuộc, Mark Zuckerberg cưỡi trâu dẫn đầu cả nhóm.