Note 7 bị “tuyên tử”, Samsung thu hồi và hoàn tiền cho khách hàng tại Việt Nam