Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Nóng rực những hình ảnh ra mắt Note 7 tại Việt Nam, lượng đặt hàng trước tăng 300%