Nói xấu, bôi nhọ người khác trên internet sẽ bị xử lý

Sẽ có chế tài xử lý hành vi nói xấu, bôi nhọ người khác trên mạng internet. Ảnh: minh họa.
Sẽ có chế tài xử lý hành vi nói xấu, bôi nhọ người khác trên mạng internet. Ảnh: minh họa.