Nhân vật đeo kính bí ẩn trên thư mời WWDC 2021 của Apple tiết lộ điều gì?

Nhiều thông tin dự đoán quanh nhân vật đeo kính bí ẩn trên thư mời WWDC 2021 của Apple. Ảnh: Apple's invite for WWDC21
Nhiều thông tin dự đoán quanh nhân vật đeo kính bí ẩn trên thư mời WWDC 2021 của Apple. Ảnh: Apple's invite for WWDC21
Nhiều thông tin dự đoán quanh nhân vật đeo kính bí ẩn trên thư mời WWDC 2021 của Apple. Ảnh: Apple's invite for WWDC21
Lên top