Nhà Trắng đang can thiệp vào thị trường Bitcoin?

Người phát ngôn của Nhà Trắng Sarah Huckabee Sanders.
Người phát ngôn của Nhà Trắng Sarah Huckabee Sanders.