Nhà mạng thiếu trách nhiệm: Khách hàng lo sốt vó, nhân viên phát sốt vì quá tải

Lên top