Nhà mạng nhỏ tung chiêu miễn phí data có làm “kinh động” nhà mạng lớn?

Cuối năm Âm lịch, thị trường data di động lại được khuấy đảo (ảnh:PK).
Cuối năm Âm lịch, thị trường data di động lại được khuấy đảo (ảnh:PK).
Cuối năm Âm lịch, thị trường data di động lại được khuấy đảo (ảnh:PK).