Người Việt được thay pin iPhone với giá từ 730.000 đồng

Người dùng Việt Nam được thay pin với giá 730.000 đồng.
Người dùng Việt Nam được thay pin với giá 730.000 đồng.
Người dùng Việt Nam được thay pin với giá 730.000 đồng.