Người dùng than phiền lỗi mở Facebook Messenger

Mạng xã hội lớn nhất thế giới thường xuyên gặp phải lỗi.
Mạng xã hội lớn nhất thế giới thường xuyên gặp phải lỗi.
Mạng xã hội lớn nhất thế giới thường xuyên gặp phải lỗi.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top