Người dùng iOS 7 bị "mắc kẹt" khi không trở về được iOS 6