Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Người dùng hào hứng với dịch vụ VinaPhone 4G

Khách hàng tìm đến gian hàng của VinaPhone để đổi SIM và sử dụng VinaPhone 4G. Bộ SIM nhiều ưu đãi VinaPhone cung cấp cho thuê bao mới.
Khách hàng tìm đến gian hàng của VinaPhone để đổi SIM và sử dụng VinaPhone 4G. Bộ SIM nhiều ưu đãi VinaPhone cung cấp cho thuê bao mới.