Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Người dân Nam Định, Ninh Bình được MobiFone hỗ trợ lắp đặt hơn 90.000 đầu thu DVB-T2