Ngoạn mục cảnh xe tăng T-72B3 Nga lặn dưới nước vượt sông