Ngành phần mềm và dịch vụ tăng trưởng 100 lần

Toàn cảnh lễ trao danh hiệu Sao Khuê 2018.
Toàn cảnh lễ trao danh hiệu Sao Khuê 2018.
Toàn cảnh lễ trao danh hiệu Sao Khuê 2018.
Lên top