Nga “khoe” dàn 600 thiết bị, vũ khí trong triển lãm quân sự Army 2017