Nắm vững 25 phím tắt Macbook này để làm việc nhanh hơn

Nắm vững 25 phím tắt Macbook này để làm việc nhanh hơn. Ảnh: Apple. Đồ họa: Sổ Châu
Nắm vững 25 phím tắt Macbook này để làm việc nhanh hơn. Ảnh: Apple. Đồ họa: Sổ Châu
Nắm vững 25 phím tắt Macbook này để làm việc nhanh hơn. Ảnh: Apple. Đồ họa: Sổ Châu
Lên top