Muốn mua iPhone 7 Jet Black đen bóng bẩy ư? Bỏ thêm tiền ra!