Moto Z được đầu tư về ý tưởng thiết kế trong 4 năm

Khung nhôm nguyên khối của Moto Z.
Khung nhôm nguyên khối của Moto Z.