Một tập thể giáo dục khai sáng

TS Nguyễn Xuân Hùng, Nguyễn Ngọc Đức và cộng sự tại CIRTEch. Ảnh: Â.T
TS Nguyễn Xuân Hùng, Nguyễn Ngọc Đức và cộng sự tại CIRTEch. Ảnh: Â.T
TS Nguyễn Xuân Hùng, Nguyễn Ngọc Đức và cộng sự tại CIRTEch. Ảnh: Â.T

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top