MOBIFONE KÝ KẾT HỢP TÁC CHƯƠNG TRÌNH PHÚC LỢI VỚI TỔNG LIÊN ĐOÀN LĐVN