Mở gian hàng online, điện thoại Huawei giảm giá 50% một ngày duy nhất