Máy giặt lồng đôi “độc” và đắt

Lồng giặt trên.
Lồng giặt trên.