Máy ảnh Samsung NX 1000 về Việt Nam, giá cao nhất thế giới