Mark Zuckerberg và cuộc đại cải tổ Facebook

Mark Zuckerberg tuyên bố Facebook sẽ có những thay đổi lớn trong năm 2018. Ảnh: Getty Images
Mark Zuckerberg tuyên bố Facebook sẽ có những thay đổi lớn trong năm 2018. Ảnh: Getty Images
Mark Zuckerberg tuyên bố Facebook sẽ có những thay đổi lớn trong năm 2018. Ảnh: Getty Images

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top