Mark Zuckerberg điều trần: Facebook cân nhắc thu phí người dùng

Mark Zuckerberg đã khổ luyện nhiều ngày qua để đối mặt với các nghị sĩ Mỹ. Ảnh: Getty.
Mark Zuckerberg đã khổ luyện nhiều ngày qua để đối mặt với các nghị sĩ Mỹ. Ảnh: Getty.
Mark Zuckerberg đã khổ luyện nhiều ngày qua để đối mặt với các nghị sĩ Mỹ. Ảnh: Getty.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top