Mạng FPT“sập”, khách hàng bức xúc vì không thể liên hệ tổng đài

Mạng FPT bất ngờ gặp sự cố khiến một lượng lớn khách hàng tại khu vực miền Bắc không thể truy cập được Internet. Ảnh FPT
Mạng FPT bất ngờ gặp sự cố khiến một lượng lớn khách hàng tại khu vực miền Bắc không thể truy cập được Internet. Ảnh FPT