MacBook Pro thế hệ tiếp theo sẽ hỗ trợ đầu đọc thẻ SD

Macbook Pro đời mới sẽ có tính năng đầu đọc thẻ nhớ ( Ảnh: macrumors)
Macbook Pro đời mới sẽ có tính năng đầu đọc thẻ nhớ ( Ảnh: macrumors)
Macbook Pro đời mới sẽ có tính năng đầu đọc thẻ nhớ ( Ảnh: macrumors)
Lên top