Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Mã số, mã vạch – thẻ căn cước hội nhập thế giới