Lượng đặt hàng iPhone X cao kỷ lục

iPhone X đang được người dùng trên khắp thế giới "săn lùng".
iPhone X đang được người dùng trên khắp thế giới "săn lùng".
iPhone X đang được người dùng trên khắp thế giới "săn lùng".