“Lính mới tò te” Wexler vào Việt Nam tung chiêu đốt nóng phân khúc giá rẻ