LG tiếp tục “đạo nhái” Apple khi đăng ký bản quyền: G5 SE?