LG sẽ ngừng kinh doanh mảng điện thoại ở Việt Nam?