Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

LG G5 dính nhiều lỗi, dấu chấm hết cho LG?