Le Pro 3 vừa ra mắt: cấu hình mạnh ngang ngửa Note 7, giá bằng một nửa