Lắp cảm biến cảnh báo ngập ở 15 điểm tại TPHCM

Mô hình giải pháp cảm biến quan trắc nước thải trong Khu Công nghệ cao TPHCM (ảnh: PK).
Mô hình giải pháp cảm biến quan trắc nước thải trong Khu Công nghệ cao TPHCM (ảnh: PK).
Mô hình giải pháp cảm biến quan trắc nước thải trong Khu Công nghệ cao TPHCM (ảnh: PK).

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM