Lần đầu tiên chuỗi sự kiện Big Data Week “ghé lại” Việt Nam