Lại xuất hiện một game mới có cách chơi cực dị

Game Don't Stop!Eighth Note trên kho ứng dụng của Apple.
Game Don't Stop!Eighth Note trên kho ứng dụng của Apple.