Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Kỹ sư Samsung đã biến đổi chip trong Note 7 khiến nó phát nổ?