Kuo: AirPods 3 sẽ được sản xuất hàng loạt vào quý 3

Hiện tại vẫn chưa rõ liệu ‌AirPods‌ 2 có ngừng sản xuất khi ‌AirPods‌ 3 đi vào sản xuất hàng loạt hay không. Hình ảnh: Apple.
Hiện tại vẫn chưa rõ liệu ‌AirPods‌ 2 có ngừng sản xuất khi ‌AirPods‌ 3 đi vào sản xuất hàng loạt hay không. Hình ảnh: Apple.
Hiện tại vẫn chưa rõ liệu ‌AirPods‌ 2 có ngừng sản xuất khi ‌AirPods‌ 3 đi vào sản xuất hàng loạt hay không. Hình ảnh: Apple.
Lên top