Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Kiến tạo nơi đáng sống, đáng làm việc, phát triển vững bền

Kiến tạo TPHCM thành nơi đáng sống, đáng làm việc, phát triển vững bền. Ảnh: NGỌC TIẾN
Kiến tạo TPHCM thành nơi đáng sống, đáng làm việc, phát triển vững bền. Ảnh: NGỌC TIẾN