Kiến tạo nơi đáng sống, đáng làm việc, phát triển vững bền

Kiến tạo TPHCM thành nơi đáng sống, đáng làm việc, phát triển vững bền. Ảnh: NGỌC TIẾN
Kiến tạo TPHCM thành nơi đáng sống, đáng làm việc, phát triển vững bền. Ảnh: NGỌC TIẾN