Kiên Giang: Triển khai thiết bị chế áp flycam CA-18

Thiết bị chế áp flycam CA-18 được đánh giá hiệu quả tốt và triển khai sử dụng tại Kiên Giang. Ảnh: PV
Thiết bị chế áp flycam CA-18 được đánh giá hiệu quả tốt và triển khai sử dụng tại Kiên Giang. Ảnh: PV
Thiết bị chế áp flycam CA-18 được đánh giá hiệu quả tốt và triển khai sử dụng tại Kiên Giang. Ảnh: PV
Lên top