Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Không được Apple hoàn tiền, vào cửa hàng đập nát iPhone