Khoa học vì mục tiêu phát triển bền vững

GS Trần Thanh Vân (thứ 2 hàng đầu, từ phải sang) bên cạnh bạn bè khoa học.
GS Trần Thanh Vân (thứ 2 hàng đầu, từ phải sang) bên cạnh bạn bè khoa học.