Khi Internet cho chúng ta công cụ “giết người vô hình“

GS.TS Phạm Quang Minh, Chủ tịch Hội đồng Khoa học VPIS, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn phát biểu khai mạc Hội thảo (Ảnh: HN)
GS.TS Phạm Quang Minh, Chủ tịch Hội đồng Khoa học VPIS, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn phát biểu khai mạc Hội thảo (Ảnh: HN)
GS.TS Phạm Quang Minh, Chủ tịch Hội đồng Khoa học VPIS, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn phát biểu khai mạc Hội thảo (Ảnh: HN)
Lên top