KH&CN - Thời cơ và thách thức trong hội nhập quốc tế

Các em học sinh tham gia Chương trình triển lãm “Khoa học kỳ thú” do Trung tâm KH&CN Quốc gia Australia - Questacon tổ chức vào tháng 4.2013 tại Đại học Bách khoa Hà Nội.
Các em học sinh tham gia Chương trình triển lãm “Khoa học kỳ thú” do Trung tâm KH&CN Quốc gia Australia - Questacon tổ chức vào tháng 4.2013 tại Đại học Bách khoa Hà Nội.
Các em học sinh tham gia Chương trình triển lãm “Khoa học kỳ thú” do Trung tâm KH&CN Quốc gia Australia - Questacon tổ chức vào tháng 4.2013 tại Đại học Bách khoa Hà Nội.
Lên top